Kariera

Kulisy pracy w IT: wywiad z Joanną Brzyską

Zdjęcie Joanny Brzyskiej

Gwarancją sukcesu testera w firmie IT jest połączenie kompetencji technicznych z równie ważnymi umiejętnościami miękkimi. Tylko dzięki temu możliwa jest odpowiednia komunikacja błędów i problemów wykrytych w funkcjonalnościach oprogramowań. Joanna Brzyska, Software Tester w Britenet, postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami w pracy na tym stanowisku.

Jak wygląda na co dzień praca Testera i na czym dokładnie polega?

Praca testera to dbanie o jak najlepszą jakość produktu – jego zadaniem jest upewnienie się, że wytwarzane oprogramowanie jest zgodne z założonymi kryteriami i użyteczne. Na co dzień sprowadza się to do sprawdzania poprawności konkretnych funkcjonalności w ramach mniejszych zadań. Testowana część aplikacji powinna być zgodna funkcjonalnie oraz wizualnie z kryteriami, jakie dostajemy w ramach zadań oraz dokumentacji. Poza upewnieniem się, że produkt spełnia określone wymagania, tester ma też za zadanie sprawdzić, czy oprogramowanie jest przygotowane na użytkowanie odbiegające od podstawowej ścieżki. Innymi słowy – jeśli użytkownik zrobi coś, czego „nie powinien”, należy zbadać, czy aplikacja będzie na to odporna i nie zacznie działać niepoprawnie.

Proces testowania to nie tylko samo sprawdzenie działania oprogramowania, ale także dokumentowanie przeprowadzanych testów oraz znalezionych defektów w sposób jak najbardziej klarowny i jasny, aby inni członkowie zespołu mogli łatwo odtworzyć i zrozumieć zgłoszone błędy. Poza testami nowych funkcjonalności systemu, tester jest też odpowiedzialny za czuwanie nad istniejącymi elementami aplikacji – czy w trakcie rozwijania oprogramowania funkcjonalność, która została wcześniej przetestowana, nie przestała działać zgodnie z założeniem. Warto wspomnieć, że praca testera opiera się na ścisłej, codziennej współpracy z zespołem developerskim oraz kierownikiem projektu w ramach wykonywania opisanych zadań.

Jakie są największe wyzwania/problemy w codziennej pracy?

To zależy od projektu. Czasem największym problemem jest niewystarczająco treściwa lub zbyt ogólna dokumentacja. W innych przypadkach wyzwaniem może być komunikacja w zespole. Częstym problemem jest też ograniczony czas oraz zadania, które oddawane są do testów dużymi partiami naraz zamiast regularnie. Niezależnie jednak od problemów, jakie obecnie napotykamy, uważam, że najważniejsze jest odpowiednie podejście do nich – czyli zgłaszanie na bieżąco czynników, które przeszkadzają w naszej codziennej pracy. Idealnie jest, kiedy zgłaszając przeszkodę, proponujemy dodatkowo rozwiązanie, jakie mogłoby pomóc rozwiązać problem. W ten sposób możemy naprawdę skutecznie wpływać na poprawę warunków nie tylko naszej pracy, ale także reszty zespołu.

Jakie należy mieć predyspozycje/umiejętności do pracy na takim stanowisku?

Praca testera wymaga wielu nietechnicznych umiejętności. Ze względu na naturę tej pracy – którą żartobliwie można by podsumować jako „doszukiwanie się problemów w pracy developerów”, w moim odczuciu bardzo ważna jest asertywność. Zdarza się, że trzeba przekonać kogoś utwierdzonego w swoim zdaniu, że dana funkcjonalność jednak nie spełnia przyjętych kryteriów. Kolejnymi bardzo istotnymi cechami cenionymi u testerów są dokładność i cierpliwość. Praca na tym stanowisku wymaga dokładnego zapoznania się z wszelką dokumentacją, na podstawie której produkt jest wytwarzany, a bez tego nie sposób zapewnić, że wszelkie wymagane przez klienta potrzeby zostały spełnione. Dokładność przydaje się także podczas dokumentowania znalezionych przez testera nieścisłości i błędów. Im dokładniej opisany zostanie problem oraz sposób, w jaki możliwe jest odtworzenie błędnego działania systemu, tym większa szansa, że pozostali członkowie zespołu sprawniej i bez dodatkowych wyjaśnień będą mogli podjąć pracę nad zgłoszeniem. Kolejną niezbędną wręcz cechą jest dobra umiejętność komunikacji. Tester musi ściśle współpracować z całym zespołem – programistami, analitykami, kierownikiem projektu, a czasem także z klientem. Ostatnią cechą, o jakiej wspomnę, jest kreatywność, która pomaga testerom każdego dnia wynajdywać nowe sposoby na próbę „zepsucia” testowanej aplikacji.

Czy są jakieś niestandardowe umiejętności lub doświadczenia („z życia"), które przydały Ci się w pracy na tym stanowisku?

Osobiście jestem dość empatyczną osobą, co wydaje mi się pomocne w pracy testera. Ułatwia mi to postawienie się na miejscu developerów, którzy często otrzymują ode mnie złe wieści i pomaga przedstawić je w sposób bardziej dyplomatyczny, w jaki samemu chciałoby się usłyszeć uwagi dotyczące naszej pracy. Dużym atutem może być także umiejętność prezentacji lub ogólnie pojęta pewność siebie w trakcie przedstawiania naszej pracy zespołowi lub klientowi. Cennym doświadczeniem będzie także obycie i korzystanie z różnego rodzaju aplikacji internetowych/mobilnych – podsuną nam pomysły na to, gdzie mogą tkwić problemy w wytwarzanym przez nasz zespół produkcie.

Jak wspominasz proces rekrutacji?

Pozytywnie wspominam rekrutację w Britenet. Od samego początku tego procesu miałam ścisły kontakt z prowadzącą go rekruterką. Po wysłaniu CV w odpowiedzi na interesujące mnie ogłoszenie, otrzymałam maila, w którym zostałam poinformowana o krokach procesu, jakie mnie czekają. Były to rozmowa HR-owa, rozmowa techniczna oraz ewentualna rozmowa z klientem. Na każdym etapie czułam, że osoby prowadzące rekrutacje są przygotowane do rozmowy ze mną, a czas spotkania zawsze pokrywał się z ustalonym. Mogłam liczyć na odpowiedzi na wszelkie pytania związane z formalnościami lub rekrutacją w bardzo krótkim czasie. Cały proces był profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony, co osobiście bardzo doceniam.

Co doradziłabyś osobom biorącym udział w rekrutacji na stanowisko Testera – o czym z Twojej perspektywy warto pamiętać i na co warto się przygotować?

Uważam, że jedną z najważniejszych rzeczy jest stworzenie odpowiedniego CV oraz przygotowanie się do pytań dotyczących umiejętności i doświadczeń, jakie mamy tam wpisane. Podczas spotkania rekrutacyjnego powinniśmy też spodziewać się rozmowy po angielsku sprawdzającej nasz poziom języka. Warto też przygotować się do rozmowy pod kątem konkretnego ogłoszenia o pracę, na jakie aplikujemy – wymagania opisane w ofercie na pewno będą istotne dla przyszłego pracodawcy. Przed rozmową warto też zastanowić się nad określeniem powodów, które skłaniają nas do zakończenia współpracy z obecnym pracodawcą oraz co w danej ofercie zachęciło nas do zaaplikowania – dla rekrutera taka wiedza też jest na pewno cenna. Poza tym warto pamiętać o samym nastawieniu do rozmowy i osób prowadzących rekrutację – uśmiech i pozytywna energia na pewno zostaną dobrze odebrane.

W jaki sposób projekt, w którym bierzesz udział pozwolił Ci na rozwinięcie swoich kompetencji?

Obecnie pracuję jako tester w projekcie dla sektora publicznego i po raz pierwszy mam okazję uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Ze względu na specyfikę tego typu projektów, miałam okazję zapoznać się z procedurami przygotowania aplikacji mającej służyć jak najszerszej grupie odbiorców w Polsce. Dało mi to świadomość, jak wiele elementów musi być wzięte pod uwagę, aby jak największa liczba obywateli miała możliwość korzystania z końcowego produktu. Jako przykład podam tu zapoznanie się ze standardem WCAG, z którym nie miałam wcześniej styczności. WCAG jest zbiorem rekomendacji na temat dostępności treści internetowych, składa się on z wytycznych definiujących cechy poszczególnych elementów treści internetowych, które wpływają na ich dostępność. Podstawą standardu są cztery filary stanowiące o dostępności – postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość oraz solidność. Dzięki stosowaniu się do wytycznych zawartych w tym standardzie, osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość korzystania z aplikacji tworzonych w oparciu o WCAG.