.Net

System Monitorowania EFS dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Na grafice znajduje się nazwa systemu

16 lipca 2021 roku została podpisana umowa na kwotę ponad 9 mln zł na świadczenie usługi budowy, rozwoju, utrzymania oraz wsparcia technicznego Systemu Monitorowania EFS pomiędzy firmą Britenet a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) na okres 48 miesięcy.

System Monitorowania EFS przeznaczony będzie do obsługi procesu monitorowania uczestników projektów, które będą realizowane ze środków funduszy europejskich dla perspektywy finansowej 2021-2027.

Uczestnikami projektów będą osoby fizyczne oraz instytucje objęte wsparciem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+). Proces monitorowania uczestników polegał będzie gromadzeniu i analizie ich danych. Dane wprowadzane będą przez osoby reprezentujące beneficjentów, a na dalszym etapie rozwoju aplikacji dodatkowo bezpośrednio przez uczestników projektów. Wprowadzone dane  przesyłane będą do opiekunów projektów w wybranych instytucjach celem weryfikacji i zatwierdzenia. System Monitorowania EFS będzie posiadał wbudowane narzędzie wyliczające wartości wskaźnikowe na poziomie projektu, a dane w nim zgromadzone umożliwią wyliczanie wskaźników kluczowych  dla perspektywy finansowej 2021-2027 w sposób zagregowany.

System będzie tworzony w technologii .NET i realizowany przez dział Microsoft Technology w Britenet Sp. z o.o.